Tuesday, 5 November 2013

Эрүүл мэндБатлав: БСАЗ Тэнхимийн  эрхлэгч ........./М.Ичинноров/
“Эрүүл мэнд” дидактик хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
Улирал  III                                                                        2013-2014 оны хичээлийн жилБүлэг сэдэв
Хэлбэр
цаг
Ээлжит сэдэв
Семинар
1
Эрүүл мэнд хичээлийн бага  боловсролын   стандартын агуулга 8 цаг
2
Удиртгал хичээл: Хичээлийн зорилго, судлах зүйл, ач холбогдол
2
2
ЭМБ-ын  бага боловсролын стандарт, зорилго, бүтэц,
3
2
ЭМБ-ын  бага боловсролын агуулга, агуулгын залгамж холбоо,
4
2
Арга зүйн хөгжлийн зарчим, үнэлгээний жишиг даалгавар
5
Эрүүл мэнд хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө
хөтөлбөр 10 цаг
2
Хичээлийн  төлөвлөгөө  /4-5 -р анги/
6
2
Хичээлийн  хөтөлбөр судлах  /4-5 -р анги/
7
2
Дадлага ажил
8
2
Хичээлийн сурах бичиг  судлах, ажиллах  /4-5 -р анги/
9
2
Дадлага ажил
10
Эрүүл мэнд хичээлийн
арга зүй
14 цаг
2
Эрүүл бие айг заах арга зүй,  бүлэг сэдвийн боловсруулалт
11
2
Дадлага ажил
12
2
Эрүүл орчин айг заах арга зүйн  бүлэг сэдвийн боловсруулалт
13
2
Далага ажил
14
2
Эрүүл харилцаа айг заах арга зүйн  бүлэг сэдвийн боловсруулалт
15

16
2
Дадлага ажил
2
Дадлага ажил“Эрүүл мэнд” хичээл оюутны бие дааж хийх ажлын сэдэв
                                                                                                                                                                                        III улирал                                                                                                  2013-2014 оны хичээлийн жил

Сонгох хэлбэр
Судлах сэдэв
Сэдвээр хийх ажлын чиглэл
Хугацаа
Хамгаалах хэлбэр
Заавал судлах  сэдэв2
Сонгон судлах сэдэв 2
1
Миний бие
Сэдэв тус бүрд
-Кейс, даалгавар,  үгийн сүлжээ, сорил байх
-багшийн нэмэлт мэдээлэл хэрэглэгдэхүүн байх
-ээлжит хичээлийн хөтөлбөр
-бүлгийг цахимаар  бэлдэх

11.01-12.01
Үзэсгэлэн Бүтээлийн сан
Эргэцүүлэмж
Багийн үнэлгээний хуудас2
Би өсөж байна


3
Хувь хүний дотоод харилцаа


4
Хүмүүс хоорондын харилцаа


5
Эрүүл хүнс6

Эрүүл орчин


7
Эрүүл ахуй, ариун цэвэр


8
Аюулгүй амьдрал           Жич:  Сонгох хэлбэрээс хоёр сэдвийг сонгоно. Бие дааж 2 сонгох  /багийн материалд анализ хийж судлах/                        


No comments:

Post a Comment